Kulturhusetstadsteatern Vällingby presenterar Valerie Kyeyune Backström i ett samtal med Judith Kiros om Valeries debutroman Ett nytt England som handlar om ensamhet, killar och om att ta sig uppåt i Los Angeles.

Ett nytt England följer vi en kvinna från Europa som precis har kommit till Los Angeles. Med ett enda mål, en enda plan: att göra karriär. Att lägga staden under sina fötter. Att nå till de vita husen som lyser som prästkragar i Hollywood Hills. Att omvandla sin ungdom till något beständigt.

Datum: 8 mars 2021 (Internationella kvinnodagen)

Se hela Bokmåndag 2021 programmet på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby hemsida.

Foto: Jasmin Storch

/Africanent.se