Under 2019-2020 har fler företag öppnat för mångfald och representation i Skandinavien. Tack vare lanseringen av inkluderande talangplattformar, modellagenturer, mentorprogram, produkter och tjänster har efterfrågan kunnat besvaras.

Ett av de senaste initiativen är FIIRI Agency. Skandinaviens första talang och modellagentur med fokus på inkludering och mångfald. Bakom agenturen står entreprenören Mona Mohammed Ali från Skandinavien med rötter i Somalia. FIIRI Agency grundades utifrån en längtan och efterfrågan av representation inom mode och kreativa branscher: “FIIRI uppmuntrar inte ”mångfald” utifrån en ras utan uppmuntrar den individuella kreativiteten hos BIPOC-talanger (Black, Indegenous, and people of color) framför kameran och bakom scenen”, skriver FIIRI:s grundare.

Foto: FIIRI Agency

/Africanent.se