Utställningen Vanus Labor genomförs som en del av Bernadottestipendiet vilket tilldelades konstnären Salad Hilowle 2020 för hans arbete med att synliggöra människor med afrikanskt ursprung i svensk konsthistoria.

Salad Hilowle har under en tid studerat äldre målningar och skulpturer vars motiv är människor med afrikansk diaspora i svensk konsthistoria. Genom research av bilder och texter om dessa personer vill Salad Hilowle i ett film- och fotoprojekt fördjupa och gestalta denna del av afrosvenskars vara inom konsten.

Utställningen pågår fram till den 14 mars 2021.

www.vimeo.com

Text via Konstakademien

/Africanent.se