Afrosvensk historievecka 2019: 4 oktober – 13 oktober

För tredje året presenterar Världskulturmuseerna afrosvensk historievecka i samarbete med Afrosvenskarnas riksorganisation och kulturföreningen TRYCK. I centrum för veckan är frihetsdagen 9 oktober som högtidlighåller avskaffandet av slaveriet på svenska Saint Barthélemy år 1847 och som minns slaveriet och slavhandelns offer. Sedan 1600-talet har personer från Afrika och den afrikanska diasporan kommit till Sverige och idag utgör afrosvenskar en etablerad minoritet i samhället. Afrosvenskarnas historia är därför ett annat viktigt tema för veckan. I Stockholm bjuder vi på föredrag, visningar, film, diskussioner, teater, musik, litteratur och familjeprogram som ger perspektiv på Sveriges långvariga kontakter med den afrikanska kontinenten.

Programmet sker på olika platser i Stockholm:

Etnografiska museet: http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/program/kalendarium/afrosvensk-historievecka/

Stadsmuseet: https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2019/10/09/172-ar-sedan-sverige-avskaffade-slaveriet/?fbclid=IwAR2nlm-oMiJeSHgNhqf8Nr98yfVkCVOv5uibWTqEN5AeDE5blYIdGCCE4wQ

National Black Theatre Sweden: https://www.nationalblacktheatre.se/event/arsdagen-for-avskaffandet-av-den-svenska-slavhandeln/

National Museum: https://www.nationalmuseum.se/torsdagskv%C3%A4ll-afrosvensk-historia-%C3%A4ldre-tid

/Africanent.se